Press "Enter" to skip to content

over mij

Fromscratch.work is een driewekelijkse column van Violette Schönberger over architectuur, stedenbouw en aanverwante zaken. Elk ruimtelijk ontwerp begint met een wit, leeg vel papier. Hoe geoefend de architect ook is, hoeveel context de locatie ook biedt; een ontwerp begint altijd weer ‘from scratch’. Hoe gaat zo’n ontwerpproces in z’n werk en wat komt daar allemaal bij kijken? Daarover gaat fromscratch.work.

Violette Schönberger studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en Kunstgeschiedenis aan de UvA. Zij verlengde haar studie met een extra semester aan MIT in Boston. Na haar studie werkte zij drie jaar bij One Architecture in Amsterdam aan stedelijke vernieuwing in de na-oorlogse (probleem)wijken, waaronder Gouda-Oost; een wijk die veelvuldig in het nieuws was vanwege het ‘bussenincident’.  Van 2011 tot 2016 was Violette projectleider bij ZUS [Zones Urbaines Sensibles] in Rotterdam. Na een aantal jaar onderzoek te hebben gedaan, waaronder voor IABR5, is zij zich gaan richten op de bouwpraktijk. Zij was projectarchitect voor diverse grootschalige bouwprojecten bij ZUS, waaronder de bruggen in de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en de Zeesluis IJmuiden, met bijbehorend bedieningsgebouw.

Violette is ervaren in het uitvoeren van stedenbouwkundig en architectonisch onderzoek en combineert analytische grondigheid met een ontwerpende houding. Robuuste ontwerpoplossingen en intuïtie voor de kleine schaal wisselen elkaar daarin af. Het schrijven over architectuur is sinds haar functie van hoofdredacteur van het faculteitsblad B_Nieuws een onderdeel van haar professie, in de vorm van artikelen op Archined en nu voor fromscratch.work.

Sinds 2017 werkt Violette als stedenbouwkundige voor de Gemeente Rotterdam. Daar houdt zij zich bezig met de ruimtelijke ontwikkelingen van de stad Rotterdam en in het bijzonder van het Maritiem District. Daarnaast heeft Violette een aanstelling aan de KULeuven als ontwerpdocent in de Master Stedenbouw. Naast haar werkzaamheden als architect, houdt zij zich bezig met decorontwerp en scenografie. Zij ontwierp het decor voor diverse theatervoorstellingen in Nederland.

www.violetteschonberger.nl