Press "Enter" to skip to content

Stad maken

Stedenbouw is niet alleen maar onderzoeken en ontwerpen, maar ook samen stad maken.
De Buurt In is een verzamelnaam voor verschillende participatie- en co-creatieprojecten in Amsterdam, Gouda, Deventer. Wanneer een buurt wordt verbouwd, raakt de sociale structuur gedurende jaren ontregeld. Door bij herstructurering in te zetten op actieve betrokkenheid in de buurt wordt voorkomen dat de sociale structuur ontregeld raakt. Natuurlijke netwerken in de wijk, bijvoorbeeld een basisschool, vormen daarvoor een geschikt startpunt.

De Buurt In is ontwikkeld in samenwerking met Carl Steinmetz en  One Architecture.

Februari 2008 – juni 2008