stedenbouwkundig onderzoek

scenografie

architectuur als ambacht

biografie

contact

hersenspinsels*Schuifhuis: Onderzoek naar coöperatieve woonvormen

1. Architecten doen volop studies naar gedeeld wonen, maar waarom wordt deze woonvorm zo weinig gebouwd?
2. Co-housing is hét buzz-woord van e-magazines als Wired en Dezeen, maar enkel voor de alleenstaande twintiger, niet voor gezinnen met kinderen.
3. We zien de economie omdraaien van bezitten naar delen (Greenwheels, Peerby, AirBNB, Uber) en veronderstellen dat dit ook met gezinswoningen kan.

Momenteel wordt op veel manieren onderzoek gedaan naar co-housing. Waar echter nog behoefte aan is, is een realistische kijk op de ontwikkelmogelijkheden. Een systeemverandering vraagt immers meer dan een goed ontwerp. Daarvoor is een enabling environment nodig. Dit onderzoek verkent het krachtenveld rondom de realiseerbaarheid van gedeeld gezinswonen in de stad en de implementeerbaarheid van dit idee op grote schaal: als realistisch alternatief voor de vastgelopen huur-koop-markt. Interviews met experts geven hierin inzicht en breiden de kennis over het onderwerp uit. Bewust wordt gekozen om de randvoorwaarden van het onderwerp te verkennen, zodat een realistische kijk op het onderwerp kan worden gedeeld met alle vakgenoten die zich ook bezig houden met co-living/shared-housing/centraal wonen. Het onderzoek is opgezet als een klassiek verkennend onderzoek: een duidelijke stellingname (de hypothese) wordt getoetst aan de realiteit met als doel de kennis over het onderwerp verder te ontwikkelen, te bundelen en te delen. De hypothese noemen we het Schuifhuis, een nieuw woonconcept voor gezinnen in de stad, gebaseerd op het principe van delen. Het Schuifhuis is bedoeld voor de woonwensen van de huidige generatie twintigers en dertigers, die binnen pakweg tien jaar zelf een gezin zal gaan stichten. Een generatie die zich veel meer bewust is van de schaarse ruimte in de grote steden dan hun ouders en die ook gewend is geraakt aan het hoge voorzieningenniveau van de stad en het comfort van gedeeld bezit (en de lage kosten).Het onderzoek diept een breed spectrum van aspecten uit, op zoek naar een enabling environment voor gedeeld gezinswoningen in de stad. Door verschillende disciplines en experts aan elkaar te koppelen wordt een realistische kijk op het onderwerp gecreëerd.Schuifhuis

ontwerpend onderzoek naar de wooncoöperatie voor gezinnen in de stad i.s.m. Gerjan Streng (The Cloud Collective)
financiering: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

lees het resultaat van het onderzoek via: Een Gezinsappartement
* p. 122

Artikelen

Het betaalbare gezinsappartement - alternatieve ontwikkelmodellen voor de markt.* p. 122
In: Een Gezinsappartment, 2017.

Van vroeger en voor later: De geschiedenis en de toekomst van het wonen
*
Archined, 25.04.17


WORKSHOP MH4 Rotterdam
30 masterstudenten stedenbouw van de KULeuven werkten 1 week aan visies voor het gebied. Mede namens collega's Tine Van Herck, Caroline Newton, Pascal De Decker nodigen we je van harte uit bij de presentatie.
VRIJDAG 10 November 16:00 - 2017 Keilestraat 9, Rotterdam IEDEREEN WELKOM! Onderwerpen die zullen passeren: Stad tussen 2 steden, Stad aan het water, Makersindustrie en wonen.... Dankjewel Walter de Vries, Jeroen de Bok en Ramon Rodrigo voor de uitgebreide inleidingen en Ebami Tom voor de superwerklocatie in Madein4Havens. 
 
 

Studio Brussels
Violette Baudet doceert in de Master Stedenbouw van de KULeuven, Campus St Lucas in Brussel. Samen met Tine van Herck geeft zij Studio Brussels, een ontwerpstudio over de complexiteit van de stad, de opgaven voor de toekomst: transport, verdichting, voedsel en afval, klimaat en publieke ruimte.

JUST ANOTHER METRO LINE?!
BRUSSELS: 19 AMBITIONS FOR A LAYERED CITY

Redactie:
Tine van Herck, Violette Baudet
ISBN 9789082510829
januari 2017