Press "Enter" to skip to content

Studio Brussel

Studio Brussel is het ontwerpatelier in het tweede jaar van de Master Stedenbouw aan de KULeuven. De studio heeft als onderwerp de complexiteit van de hedendaagse stedelijke ontwerpopgaven:  verdichting, voedsel en afval, klimaatadaptatie en mobiliteit, inclusiviteit en publieke ruimte. De studio richt zich op analyse, onderzoek en ontwerp, met als einddoel een ruimtelijke inpassing in het stedelijk weefsel.

Violette Schönberger doceert Studio Brussel in samenwerking met Tine van Herck sinds 2016.