Press "Enter" to skip to content

Parkpaleis
Van 100 identieke woningen naar 30 unieke bestemmingen. Parkpaleis is een strategie die krimpregio’s als Parkstad Limburg nieuw leven kan inblazen, met een positieve uitstraling op de hele omgeving.  De robuuste structuur van de flat transformeert in een raamwerk voor unieke woon- en werkruimten. Door de woonbestemming uit te breiden met andere functies, ontstaat een gemeenschap en een economie. De aantrekkelijke loft-achtige afmetingen voorzien in talloze mogelijke invullingen. Mengvormen tussen huur en koop bieden ook jonge starters de mogelijkheid zelf te investeren in hun woning.

In opdracht van Atelier Rijksbouwmeester. In samenwerking met Studio Nauta en Tim Peeters. Fotografie: Paul Swagerman. 
Parkpaleis werd opgenomen in het essay van Teun van den Ende in het Jaarboek Nederlandse Architectuur 2021. Meer info: https://vimeo.com/4885929